NLEN
werving & selectie
Haagse Hogeschool
inDen Haag
Lees meer

Directeur Trajectum College -Ingevuld

Vervuld

Organisatieprofiel

Het Trajectum College is een nieuwe openbare school voor VMBO in Utrecht die vanaf augustus 2011 is gehuisvest in een fraai nieuw gebouw in de wijk Overvecht. De school heeft ongeveer 430 leerlingen en de verwachting is dat dit aantal het aankomende schooljaar zal groeien richting 480 leerlingen. De komende jaren wordt er ingezet op verdere groei van de school met behoud van het kleinschalige karakter.
Het Trajectum College is een ‘Vreedzame school’ waar leerlingen en medewerkers een gezamenlijk gevoel van veiligheid creëren. Het imago van de school is hiermee de afgelopen jaren sterk verbeterd. Leerlingen voelen zich prettiger, hebben meer zelfvertrouwen en zijn trots op de school. De school heeft een onderwijskundige koers ontwikkeld die staat voor Ontdekken, Opleiden en Ondernemen, wat de basis vormt voor het onderwijs dat gegeven wordt. Het ondernemerschap komt bijvoorbeeld terug in het levensecht leren waarbij gebruik wordt gemaakt van een horecagelegenheid in de school, waar buurtbewoners langskomen en een kinderdagverblijf in de school waar leerlingen stages vervullen.
Het Trajectum College wordt getypeerd als een school waar veel aandacht is voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, waar met portfolio’s door zowel leerlingen als docenten enthousiast wordt gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling en waar moderne lesmethoden met afwisselende praktijkopdrachten worden aangeboden die passen bij de diverse leerstijlen van leerlingen.
De school is twee jaar geleden ontstaan vanuit een fusie tussen het Vader Rijn College en het Centraal College. De fusie en de verhuizing naar het nieuwe gebouw hebben aardig wat hectiek met zich meegebracht, maar inmiddels is de stabiliteit weergekeerd. Toch betekent dit niet dat de school het rustig aan kan doen. Hoewel op het gebied van kwaliteitszorg veel is gedaan, is de school door de onderwijsinspectie voor de kaderberoepsgerichte leerweg als zwak beoordeeld. Het verschil dit jaar bij kader tussen CE en SE is weliswaar wat beter dan vorig jaar, maar zal ook voor het komende schooljaar een uitdaging blijven vormen. De resultaten voor TL zijn dit jaar minder goed dan vorig jaar. Verder zullen er komend schooljaar vanwege bezuinigingen een aantal medewerkers de school gaan verlaten. Door de bezuinigingen zal de school naar verwachting komend schooljaar kostendekkend zijn.
Overvecht is een krachtwijk waarvan ongeveer 65-70% van de inwoners van allochtone afkomst is. Van de leerlingen van het Trajectum College is ongeveer 90% van allochtone afkomst, waarvan de meesten uit Overvecht komen. De school vormt daarmee een echt ankerpunt in de omgeving, maar is nog geen een afspiegeling van de wijk. De wijk heeft de laatste jaren een impuls gekregen met diverse nieuwbouw- en renovatieplannen die zijn of nog worden gerealiseerd. De komende jaren zullen de vruchten hiervan geplukt moeten worden voor de school.

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige directeur, is het Trajectum College per 1 januari 2013 op zoek naar een stevige en sociaal sterke:

DIRECTEUR (M/V)
(1,0 fte, schaal 14, max. ca. € 81.000 bruto p/jr.)

Een mooie uitdaging voor een ambitieuze leider die ervaring heeft in het onderwijs en affiniteit met de doelgroep en die de volop aanwezige potentie van de school en de wijk de komende jaren wil gaan benutten.

Het Trajectum College telt ongeveer 45 fte verdeeld over een team voor de onderbouw, een team voor de bovenbouw en een team onderwijsondersteunend personeel (OOP) bestaande uit een personeelsconsulent, conciërges en de leerlingenadministratie. Elk onderwijsteam is verantwoordelijk voor een groep leerlingen en wordt aangestuurd door een teamleider. De twee teamleiders en de directeur vormen samen het managementteam (MT). Ook kent de school een breed management overleg (BMO) waaraan naast de MT leden, vier projectleiders (LD-functie met onderwijsontwikkelingstaken) deelnemen . De school is onderdeel van NUOVO, een stichting met acht openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht. Centraal bij NUOVO is het bestuursbureau gevestigd van waaruit de scholen worden ondersteund en waar de financiële administratie plaatsvindt onder leiding van een controller.

Functie omschrijving

Plaats in de organisatie
De directeur vormt samen met twee teamleiders het management team en stuurt rechtstreeks het team OOP aan. De directeur is verantwoordelijk voor het leiden van de school en legt verantwoording af aan het College van Bestuur van NUOVO.

Taken en verantwoordelijkheid
• Je bent integraal verantwoordelijk voor onderwijs, financiën, personeel en huisvesting.
• Je geeft op een dusdanige manier leiding aan twee teamleiders en het team OOP en indirect aan de docenten, dat je de verantwoordelijkheden dichtbij de medewerkers legt. Mogelijk betekent dit dat je organisatiestructuur opnieuw onder de loep moet nemen.
• Je zorgt voor verdere implementatie van de PDCA-cyclus waarbij je een cultuur creëert dat gemaakte afspraken worden gecontroleerd en mensen elkaar aanspreken. Hierin geef je zelf het goede voorbeeld.
• Je zorgt ervoor dat de groei van de school kan worden vastgehouden, waarbij je de kans grijpt om de school een afspiegeling van de wijk te laten zijn.
• Je onderhoudt externe contacten, profileert de school en maakt optimaal gebruik van de potentie die de school en de ontwikkelingen in de wijk bieden om de samenwerking met de buurt te versterken (het restaurant en de kinderopvang in de school, de diverse verenigingen en instellingen die de school als vergaderruimte gebruiken, de avond- en weekendlessen die gegeven worden, een toekomstig jongerencentrum in de school, etc.).
• Hoewel de sfeer tussen de verschillende teams en vakgroepen na de fusie goed is, zijn er nog verschillen in pedagogische opvattingen en cultuur merkbaar die je zult moeten overbruggen. Ook de samenwerking en doorlopende leerlijnen tussen de teams zul je dienen te ontwikkelen.
• Je bent in staat om het openbare karakter te waarborgen op een school met een grote populatie leerlingen van allochtone afkomst waarvoor religie vaak een belangrijke rol speelt.
• Je ontwikkelt het Trajectum College tot een taalbewuste school met taalbewust personeel.
• Je bent bekend met de gevolgen van het passend onderwijs voor een school.

Van de directeur zal gevraagd worden om extra aandacht te geven aan de volgende gebieden:
• Delegeren van verantwoordelijkheden binnen de onderwijsteams en OOP, alsmede het aanspreken van de teams en individuele medewerkers op het nakomen van gemaakte afspraken.
• Zichtbaar, aanspreekbaar en duidelijk aanwezig zijn in de school voor medewerkers, ouders en leerlingen.
• Verbeteren van de onderwijsopbrengsten en -kwaliteit zodat de school op alle leerwegen een voldoende haalt.

Functie eisen

Opleiding
• Je hebt een academisch denk- en werkniveau, bij voorkeur een afgeronde academische opleiding.

Kennis en ervaring
• Je hebt ervaring in het onderwijs en aantoonbare affiniteit met de doelgroep.
• Je hebt je als leidinggevende breed ontwikkeld in het onderwijs of daarbuiten.
• Je bent iemand die helder is in het maken van afspraken, je spreekt mensen aan zodat ook anderen zich hieraan houden en je geeft zelf het goede voorbeeld.
• Je hebt affiniteit met financiële, personele en organisatiekundige processen.
• Je hebt ervaring met de problematiek die een school kent in de grote stad.
• Je bent gedreven om je carrière als leidinggevende voort te zetten op een school met potentie waar resultaten gehaald kunnen worden.
• Je bent toegankelijk, maakt verbinding met de medewerkers en je bent als boegbeeld zichtbaar en aanwezig in en buiten de school.
• Je bent iemand die vooral kansen ziet voor mensen die extra zorg nodig hebben in onze samenleving in plaats van deze doelgroep te beschermen en te betuttelen.

Gedragscriteria en vaardigheden
• Ambitieus;
• Sociaal sterk;
• Handhaaft de gemaakte afspraken;
• Stevig.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime functie die is gewaardeerd in schaal 14 conform de CAO VO, maximaal € 5.913 bruto per maand + eindejaarsuitkering van 7,4%.

Aanvullende informatie

Voor informatie over deze functie en de procedure kun je contact opnemen met Rikkert de Nooij, partner bij De Roo Management & Advies, telefoon 06 4126 8686. Telefoon kantoor 088 55 22 999.

De in- en externe werving is een gelijktijdig lopend proces. Jouw sollicitatie met curriculum vitae en motivatiebrief ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk door via onderstaande solliciteerknop de genoemde documenten te uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar www.trajectumcollege.nl en www.nuovo.eu.

Een (ontwikkel)assessment kan tot de procedure behoren.

Planning (voor zover bekend):
- vrijdag 26 oktober 1e gespreksronde met kandidaten
- woensdag 31 oktober 2e gepspreksronde met kandidaten

Locatie

Utrecht

Opdrachtgever

Nuovo

Contactpersoon

Rikkert de Nooij
T: +31 88 5522 999
M: +31 6 4126 8686
Recente artikelen
op6-2-2014 11:42
16089 bekeken | 1 reacties
PXL Communicatie Otys Recruiting Technology
Cookies accepterenClose
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit doen wij onder meer om uw voorkeuren vast te leggen voor een volgend bezoek aan deze site en om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze websites steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de bezoekers. Bekijkt u voor meer informatie onze uitgebreide cookieverklaring.

Geef hieronder aan of u toestemming wilt geven voor het zetten van cookies op uw systeem. Accepteert u geen cookies, laat dan de checkbox leeg. Wij wijzen u erop dat het niet accepteren van cookies het bezoek aan deze website nadelig kan beïnvloeden.