NLEN
werving & selectie
Er zijn momenteel geen vacatures aanwezig
Lees meer

Facilitair Manager - ZGAO - Ingevuld

Vervuld

Organisatieprofiel

Zorggroep Amsterdam-Oost (ZGAO) is een zorginstelling in 2008 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Flevohuis en Stichting Centrum Bejaardenzorg Watergraafsmeer (De Open Hof). Haar strategie is te opereren als een zelfstandige organisatie binnen een netwerkstrategie.
Zij biedt haar cliënten een uitgebreid aanbod op het gebied van wonen, verzorging en verpleging. Naast de 2 woonzorglocaties Flevohuis en De Open Hof is het Transitorium, gesitueerd in het OLVG, onderdeel van ZGAO, waar revalidatie plaatsvindt en wordt gepionierd op het snijvlak van care en cure. Ook De Open Hof en het Flevohuis hebben respectievelijk één afdeling en 2 klinieken voor revalidatie.
Verder worden diensten aangeboden in aanleunwoningen en op het gebied van thuiszorg, wijkzorg en advies.
Haar missie is cliënten zo lang mogelijk de regie in eigen handen te laten houden.
Haar visie is zorg met een menselijke maat in een kleinschalige omgeving te bieden.
De omzet van de organisatie (gegevens 2011) bedraagt circa € 23 mio, er werken ruim 500 medewerkers (circa 300 fte’s) en 120 vrijwilligers.

Naast een herijking van het strategisch beleid van de organisatie vindt thans een heroriëntatie op de topstructuur plaats. Onderdeel daarvan is de nieuwe positionering in het MT van de manager Facilitair Bedrijf. Voorheen werd deze rechtstreeks aangestuurd door de Raad van Bestuur, maar was geen lid van het MT.

De manager Facilitair Bedrijf geeft thans leiding aan de teamleiders stafbureau (receptie, facilitair meldpunt en inkoop), voedingsdienst (uitsluitend locatie de Open Hof inclusief de winkel, locatie Flevohuis heeft dit in eigen beheer), interne zaken (huishoudelijke dienst, transport en technische dienst) en de adviseur facilitair (vastgoed, milieu en veiligheid). De strategische vastgoedportefeuille is belegd bij het hoofd Bedrijfsbureau, de ICT is uitbesteed aan een collega zorgorganisatie en behoort eveneens tot het verantwoordelijkheidsgebied van het hoofd Bedrijfsbureau.
De positie van de manager Facilitair Bedrijf wordt thans ad interim vervuld. De bevindingen over de organisatie zijn in een notitie vastgelegd, met als belangrijkste advies dat de facilitaire organisatie een inhoudelijk en procesmatig ontwikkelingstraject moet doorlopen waarbij een transitie van aanbodgerichte dienstverlening naar vraaggerichte dienstverlening het uitgangspunt vormt. Hiertoe is een plan van aanpak opgesteld met in eerste instantie een down to earth karakter, gericht op het leveren van kwalitatief goede dienstverlening.
Daarnaast is binnen de organisatie een intensief verbetertraject voor locatie de Open Hof in gang gezet naar aanleiding van geconstateerde tekortkomingen waar ook het facilitair bedrijf een belangrijke rol in heeft.

Ten aanzien van de cultuur is een beweging ingezet – mede door herstructurering van het strategisch beleid en met een masterplan – naar een verbeterde visieontwikkeling, beleid en doelgerichtheid in een eerder primair op (alles tegelijk) aanpakken gerichte organisatie. Ook een verkleining van de afstand naar de uitvoering, het elkaar meer op het functioneren aanspreken, het meer nemen van eigen verantwoordelijkheden (goed gemonitord, maar waar fouten gemaakt mogen worden) en waar een positief kritische houding wordt gewaardeerd, wordt nadrukkelijk nagestreefd.

Voor de Stichting Zorggroep Amsterdam Oost zijn wij op zoek naar een ervaren:

MANAGER FACILITAIR BEDRIJF (32-36 uur)
(FWG 65, max. € 4.963,-- bruto per maand)

een op het vakgebied ervaren veranderaar met oog voor financiën en mensen

Functie omschrijving

Taken en verantwoordelijkheid:

• aansturing van de medewerkers in het realiseren van hun doelstellingen;
• zorgdragen voor gemotiveerd en op hun taken berekend personeel;
• het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het strategisch bedrijfsbeleid;
• het ontwikkelen van (integraal) facilitair beleid op basis van het strategisch beleid en ontwikkelingen in de markt en op het gebied van wet en regelgeving en financiering;
• het zorgdragen voor de vertaling van het bedrijfsbeleid naar plannen voor de afdeling en het doen realiseren van die plannen;
• het doen van voorstellen voor verbetering van efficiency en doelmatigheid en verbeteringen in de organisatiestructuur ten behoeve daarvan;
• het realiseren van een klant- en servicegerichte organisatie;
• het opstellen van de begroting van de afdeling en na vaststelling het bewaken van de budgetten;
• het onderhouden van de interne contacten als sparring partner van de managers in de lijn en van externe contacten (veelal leveranciers) en de aansturing daarvan.

Functie eisen

Van de nieuwe manager wordt, naast het op een stimulerende en motiverende wijze leiding geven aan de teamleiders en indirect de medewerkers, verwacht dat hij/zij erin slaagt in de komende jaren de transitie van aanbodgerichte dienstverlening naar vraaggerichte dienstverlening te realiseren en te borgen. Dit door een regieorganisatie te creëren en te borgen onder gelijktijdige voortzetting van het plan van aanpak om de meest urgente veranderingen aan te brengen.
Service- en klantgerichtheid vormen hierbij - vanuit het centraal stellen van de cliënt en het daartoe verbinding leggen met de zorg als interne klant - cruciale aspecten, alsook het efficiënt en doelmatig inrichten van de processen en de organisatie.

Kennis en ervaring:
• Minimaal HBO-plus werk- en denkniveau;
• Opleiding Facilitair Management of Hogere Hotelschool;
• Kennis van vastgoed is een pre;
• Zicht op ICT processen is een pre;
• Zicht op ontwikkelingen in wet- en regelgeving met betrekking tot de Zorgsector;
• Heeft facilitaire organisaties van enige omvang geleid;
• Ervaring in de zorgsector is een pre;
• Ervaring met veranderingsprocessen naar meer klantgericht opereren;
• Ervaring met veranderingsprocessen naar bedrijfsmatiger opereren.

Zelfstandigheid:
• kan in hoge mate zelfstandig opereren binnen het geformuleerde beleid, de toegekende bevoegdheden, mandaat en de budgettaire kaders;
• is lid van het MT en als zodanig mede verantwoordelijk voor het algemeen beleid;
• heeft een goed gevoel voor verhoudingen, kan gemakkelijk schakelen van strategisch naar tactisch en operationeel en omgekeerd.

Vaardigheden en persoonskenmerken:
• kan operationeel uit de voeten, is vakdeskundig;
• kan mandateren op basis van vertrouwen en gelijktijdig monitoren;
• planmatig, brengt structuur aan, stelt prioriteiten, regelt;
• kan strategie en externe ontwikkelingen vertalen naar de consequenties op afdelingsniveau en de uitvoering;
• kan bruggen bouwen tussen het facilitair bedrijf en de interne klant;
• is extern en intern een volwaardig en overtuigend gesprekspartner;
• ontwikkelaar en goed onderhandelaar;
• cliënt centraal stellen en service- en klantgericht in de genen;
• organisatiesensitief, zichtbaar;
• resultaatgericht, daadkrachtig, maakt keuzes;
• positief kritisch naar zichzelf, medewerkers, collega leidinggevenden en strategische top van de organisatie;
• heeft visie, maar staat ook met beide benen op de grond;
• zakelijk, communiceert duidelijk, consequent, afspraak = afspraak, spreekt mensen aan, krijgt mensen mee in veranderingen;
• people manager, faciliterend, staat dicht bij zijn mensen en bij de cliënt;
• integer, uit interne netwerken blijvend, humor.

Arbeidsvoorwaarden

• De functie is ingedeeld in FWG 65, max. € 4.963,-- bruto p/mnd. conform cao VVT, op basis van een fulltime dienstverband.
• Behalve een uitdagende werkomgeving biedt de organisatie naast 8% vakantiegeld een eindejaarsuitkering van 5,5% van het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld.
• Het betreft een functie voor 32 – 36 uur met een dienstverband van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.

Aanvullende informatie

Uw sollicitatie met curriculum vitae en motivatiebrief (als Word documenten) ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 17 maart 2013 via onderstaande solliciteerknop.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar www.zgao.nl.

Planning:
• Einde reactietermijn 17 maart
• 21 maart gesprekken met de selectiecommissie
• 26 maart gesprekken met de adviescommissie
• 29 maart arbeidsvoorwaardengesprek

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Zorggroep Amsterdam Oost ZGAO

Contactpersoon

De Roo Werving & Selectie
T: +31 88 5522 999
M: 
Recente artikelen
op6-2-2014 11:42
18528 bekeken | 1 reacties
PXL Communicatie Otys Recruiting Technology
Cookies accepterenClose
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit doen wij onder meer om uw voorkeuren vast te leggen voor een volgend bezoek aan deze site en om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze websites steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de bezoekers. Bekijkt u voor meer informatie onze uitgebreide cookieverklaring.

Geef hieronder aan of u toestemming wilt geven voor het zetten van cookies op uw systeem. Accepteert u geen cookies, laat dan de checkbox leeg. Wij wijzen u erop dat het niet accepteren van cookies het bezoek aan deze website nadelig kan beïnvloeden.